Εκπαίδευση

Αρχική/Εκπαίδευση

ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΚΕΚ (Μη Διαθέσιμο)

Κατάσταση: Μη Διαθέσιμο Project Το Κέντρο Δια βίου Μάθησης 2 «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» είναι πρότυπο πιστοποιημένο Κέντρο Εκπαίδευσης Στελεχών Επιχειρήσεων και Ανέργων και σκοπό έχει την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών εκπαίδευσης σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών του Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα, καθώς και την υλοποίηση χρηματοδοτικών από την Ευρωπαϊκή Ένωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων που απευθύνονται σε ανέργους και πρωτοβουλιών