Το Κέντρο Δια βίου Μάθησης 2 «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» είναι πρότυπο πιστοποιημένο Κέντρο Εκπαίδευσης Στελεχών Επιχειρήσεων και […]