Περιγραφή Project

Κατάσταση: Μη Διαθέσιμο Project

Στο πλαίσιο του προγράμματος του Δήμου Φαρκαδόνας θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια να αναδειχθούν οι γενικοί προβληματισμοί και οι προσδοκίες των συμμετεχόντων για το μέλλον της Ευρώπης. Θα εξεταστεί η εξοικείωση τους με τις θεμελιώδεις αρχές, κοινωνικές ανάγκες και οικονομικές, κοινωνικές, πολιτιστικές και περιβαλλοντικές φιλοδοξίες που πρόβαλλαν οι ιδρυτικές της συνθήκες, οι γνώσεις τους γύρω από τα σχετικά μέχρι σήμερα επιτεύγματα καθώς και η συνειδητοποίηση της ανάγκης  για ενεργή συμμετοχή στη διαμόρφωση της δημοκρατικής ζωής στο εσωτερικό της.